خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه

الگوهای مادری

دیدار با مادر شهید مسعود عسگری

گزارش اولین هیئت مادرانه جنوب غرب.(دوشنبه ۱۸/۹/۹۸) دیدار با خانم زهرا نبی لو مادر شهید مسعود عسگری   فضای حسینیه پر بود از عکس شهدا. اصلا انگار این حسینیه را برای این برنامه آماده کرده بودند. ساعت نزدیک ۱۰ شده بود و از حدود ۳۰ مادری که قرار بر حضورشان بود هنوز چند نفری بیشتر نیامده بودند که خانم نبی …

توضیحات بیشتر »

همسر یک طلبه

مادری کردن سخت است وشیرین،سهل است و ممتنع،از بیرون مثل حل کردن یک ماز پیچیده به نظر میرسد،ولی راه و چاه ماجرا را که بلد باشی میتوانی نزدیک ترین راه رسیدن به مقصد را به آسانی پیدا کنی.وقتی مادر می شوی،به معادله ی همسر،خانه و زندگی،کار و درس  و فعالیت اجتماعی،عنصر کوچک ولی مهم فرزند هم اضافه میشود.برای بعضی ها …

توضیحات بیشتر »